Żłobek Misiowy Zakątek w Katowicach

POZNAJ NASZ ŻŁOBEK

 

ŻłobekMisiowy Zakątek” oferuję opiekę dzieciom od ukończenia 6. miesiąca do 3. roku życia. jest miejscem, gdzie panuje miła i rodzinna atmosfera. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro i szczęście naszych podopiecznych, przywiązujemy uwagę do indywidualnego rozwoju zainteresowań dzieci oraz uczymy je samodzielności i tolerancji względem siebie.

Prowadzimy ciekawe zajęcia dydaktyczne, muzyczne, językowe wspierające rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i motoryczny dzieci.

Uczymy głównie poprzez zabawę.

nuta

Zajęcia
muzyczne

Zajęcia umuzykalniające to nie tylko dobra zabawa czy rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej dzieci. Słuchanie muzyki, śpiew, gra na instrumentach, zabawy muzyczno-ruchowe mają wieloraki wpływ na rozwój dziecka. Muzyka pobudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie. Śpiewanie i słuchanie piosenek rozwija umiejętności poznawcze dziecka i wzbogaca ich wiedzę. Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój mowy i zdolności językowe dzieci. Potrafi pobudzić dzieci do ruchowej aktywności lub je zrelaksować i uspokoić. Aktywności muzyczne pozytywnie wpływają także na koncentrację, uwagę i pamięć maluchów. Wspierają umiejętność pracy w grupie, zdolność czekania na swoją kolej i słuchania drugiej osoby. Dzieci muzykujące, to dzieci empatyczne i wrażliwe nie tylko na dźwięki, ale i na drugiego człowieka. Twórcze działania muzyczne wzmacniają także pewność siebie i mobilizują do dalszego działania, budując prawidłowy obraz własnej osoby. Nie można zapomnieć także o pozytywnym wpływie zajęć muzyczno-ruchowych na ogólny rozwój ruchowy dziecka, w tym koordynację czy świadomość ciała w przestrzeni.

flaga Wielkiej Brytanii

Zajęcia
językowe

Głównym celem nauczania języka angielskiego na tak wczesnym etapie rozwoju jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez „osłuchiwanie” i oswajanie z językiem obcym, jego melodią i strukturą oraz, w przyszłości, rozwijanie w stopniu podstawowym sprawności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim dla celów komunikacyjnych.

Bazując na ostatnich badaniach językoznawców i psychologów, dowodzących, iż małe dzieci posiadają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne, pragniemy, aby nasi podopieczni podchodzili do języka obcego w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego.

Podczas zajęć z języka angielskiego stosujemy rożne metody i pomoce edukacyjne takie jak: gry i zabawy ruchowe oraz inscenizacyjne, ćwiczenia TPR- ruchowa interpretacja wyrazów i zwrotów.

Zajęcia językowe w naszym żłobku prowadzi firma doptima learning (www.doptima.pl) która w trakcie zajęć wykorzystuje opracowany przez siebie autorski program wczesnej nauki czytania.

Dokładamy starań, aby zajęcia były dla dzieci ciekawe i atrakcyjne, a nauka języka stanowiła doskonałą zabawę, kształtującą przy tym wiarę we własne siły i możliwości.

książka

Zajęcia
dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są dostosowane do indywidualnego rozwoju zainteresowań naszych podopiecznych. Rozwijamy u dzieci wrażliwość artystyczną oraz estetyczną. Wspomagamy rozwój głównie poprzez zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne, ruchowe, umuzykalniające, logopedyczne. Wszystkie zajęcia oraz zabawy realizujemy tematycznie do pór roku, Świąt oraz innych okoliczności.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”

O nas

 

Placówka spełnia wymogi budowlane i sanitarne. Zatrudniamy doświadczony i wykwalifikowany personel, który życzliwie i indywidualnie podchodzi do potrzeb Maluchów. Zapewniamy zdrowe wyżywienie w formie cateringu, dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci. Nasz żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.