Zajęcia muzyczne w Misiowym Zakątku

Zajęcia muzyczne w naszym żłobku to dobra zabawa dla najmłodszych i nauka w jednym. Staramy się rozwijać u każdego dziecka poczucie rytmu, wrażliwość słuchową i jednocześnie stopniowo wprowadzać je do świata dźwięków. Podczas zajęć umuzykalniających dzieci m.in. wspólnie słuchają muzyki, śpiewają, grają na różnych instrumentach i uczestniczą w wielorakich zabawach muzyczno-ruchowych, które pozytywnie wpływają na koordynację ruchową, poczucie rytmu i ogólny rozwój dziecka.

 

Uczymy i bawimy poprzez muzykę

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci to świetny pomysł na pobudzenie i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni. Muzyka ma również działanie terapeutyczne i relaksujące. Maluchy uczą się jak wyrażać i odreagowywać emocje - wyciszać je bądź wyzwalać np. poprzez spontaniczny taniec. Poprzez uczestnictwo w grach i zabawach muzycznych dzieci kształtują swoją osobowość oraz emocjonalność, a dodatkowo mają możliwość odkrycia swoich talentów muzycznych. Twórcze zabawy wzmacniają również ich pewność siebie i mobilizują do dalszego działania.

 

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe są ważnym elementem w rozwoju każdego dziecka, bowiem doskonale wpływają na koncentrację maluchów, ich pamięć oraz skupienie i uwagę. Podczas zajęć prowadzimy różnorodne ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe wykonywane zarówno w parach, jak i pojedynczo. Dzieci wykonują m.in. podskoki i bieg w rytm muzyki, klaskanie w szybkim i wolnym tempie, zabawy z piłką, tańce. W ten sposób najmłodsi uczą się koordynacji ruchowej, reagowania na zmienne tempo w muzyce, rozróżniana różnych odgłosów, a także współpracy w grupie.